CLIA Procalcitonin

Chemiluminiscenční souprava ke stanovení procalcitoninu v lidském séru.

Coming soon
Katalogové číslo: CL-PCT100
Velikost: 100 testů
Certifikace: CE IVD
Klinická oblast: Sepse a záněty
Diagnostický panel: COVID-19
Respirační nemoci
SIRS, sepse, virální infekce
CLIA Procalcitonin
 • Odhalení a sledování sepse
 • Posouzení průběhu sepse u pacienta a odhad rizika úmrtí
 • Signál pro zahájení nebo ukončení léčby antibiotiky u pacientů s infekcí dolních dýchacích cest (LRTI)
 • Diferenciální diagnostika bakteriální komunitní pneumonie od virové infekce
 • Diferenciální diagnostika bakteriálního meningitidy od virové

Rostoucí nebo zvýšené hladiny prokalcitoninu (PCT) jsou markerem závažné bakteriální infekce, PCT je má vyšší specifitu než jiné užívané markery zánětu (cytokiny, interleukiny a proteiny akutní fáze). PCT je za normální situace exprimován v C-buňkách štítné žlázy a jeho koncentrace v krvi je velmi nízká. V odpověď na bakteriální infekci začnou velké množství PCT produkovat další tkáně a jeho koncentrace v krvi se rychle zvýší. Pouze extrémně závažné podněty neinfekční povahy dokážou významně zvýšit hladinu PCT.
Nízké základní hladiny, rychlá odpověď na spouštěcí podnět (je detekovatelný do 2-4 hodin, maxima dosahuje ve 12-24 hodinách), hodnoty reflektující závažnost onemocnění a přetrvávající infekční podnět jsou důvodem, proč je PCT považován za výborný marker bakteriální infekce.

Včasná detekce sepse
Sepse je život ohrožující selhání orgánů, které je výsledkem reakce těla na infekci (definice Sepse 3 2016). Ke zlepšení výsledků u pacientů, je nezbytné sepsi včas detekovat a okamžitě zahájit léčbu. Měření hodnot PCT je vzhledem k rychlé a specifické odpovědi na bakteriální infekci pomáhá učinit včasná a přesná klinická rozhodnutí o zahájení a průběhu léčby.

Identifikace bakteriální infekce a léčba antibiotiky
U pacientů, u nichž se projevují příznaky akutní infekce, hladiny prokalcitoninu jasně odlišují bakteriální od virové infekce a identifikují pacienty, kteří potřebují antibiotickou léčbu.
Při akutních infekcích dýchacích cest, jako je infekce dolních cest dýchacích (LRTI), komunitní pneumonie (CAP), akutní exacerbace astmatu nebo CHOPN, je použití prokalcitoninu užitečné k zahájení nebo vysazení antibiotik. Výsledkem je nižší riziko úmrtnosti, nižší spotřeba antibiotik a nižší riziko nežádoucích účinků souvisejících s jejich užíváním.
Měření PCT pomáhá rozlišovat mezi bakteriální a virovou meningitidou a okamžitě zahájit léčbu antibiotiky. Používá se také při diagnostice postižení ledvin u dětských infekcí močových cest.

COVID-19
Rostoucí počet údajů a zpráv ukazuje, že zvýšené hladiny PCT odpovídají vyšší závažnosti stavu COVID-19 pacientů při přijetí a a mohou být využity pro predikci přežití. PCT může lékařům posloužit, aby personalizoval iléčebný postup a mohli okamžitě poskytnout intenzivní péči těm, kteří to více potřebují. Monitorování PCT pomáhá detekovat sekundární bakteriální infekci a její progresi.

Technické parametry

Technické údaje
Reference
Související produkty

Technické údaje

Doba testu17 min
Stabilita testu30 dnů
Matice vzorku Sérum
Požadovaný vzorek44 µL
Stabilita vzorku7 dní při 2-8 °C, 24 měsíců při -20 °C
Kalibrační rozsah125 - 4000 pg/ml
Obsah baleníReagenční kazeta se specifickými reagenciemi pro test, magnetické částice, kalibrátory
Doplňkové produktyPromývací pufr, špičky Anchor® Tips, stohovatelné kyvety, trigger roztoky
Poznámka

Neředěné vzorky, volitelně ředění 20x.

Reference

Reference ke CLIA Procalcitonin

 • Assicot M, Gendrel D, Carsin H, Raymond J, Guilbaud J, Bohuon C. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. Lancet. 1993 Feb 27;341(8844):515-8. doi: 10.1016/0140-6736(93)90277-n. PMID: 8094770; PMCID: PMC7141580.
  See more on PubMed
 • Becker KL, Nylén ES, White JC, Müller B, Snider RH Jr. Clinical review 167: Procalcitonin and the calcitonin gene family of peptides in inflammation, infection, and sepsis: a journey from calcitonin back to its precursors. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Apr;89(4):1512-25. doi: 10.1210/jc.2002-021444. PMID: 15070906.
  See more on PubMed
 • Wacker C, Prkno A, Brunkhorst FM, Schlattmann P. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2013 May;13(5):426-35. doi: 10.1016/S1473-3099(12)70323-7. Epub 2013 Feb 1. PMID: 23375419.
  See more on PubMed
 • Trásy D, Molnár Z. Procalcitonin - Assisted Antibiotic Strategy in Sepsis. EJIFCC. 2017 May 1;28(2):104-113. PMID: 28757818; PMCID: PMC5460008.
  See more on PubMed
 • Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, Kumar A, Sevransky JE, Sprung CL, Nunnally ME, Rochwerg B, Rubenfeld GD, Angus DC, Annane D, Beale RJ, Bellinghan GJ, Bernard GR, Chiche JD, Coopersmith C, De Backer DP, French CJ, Fujishima S, Gerlach H, Hidalgo JL, Hollenberg SM, Jones AE, Karnad DR, Kleinpell RM, Koh Y, Lisboa TC, Machado FR, Marini JJ, Marshall JC, Mazuski JE, McIntyre LA, McLean AS, Mehta S, Moreno RP, Myburgh J, Navalesi P, Nishida O, Osborn TM, Perner A, Plunkett CM, Ranieri M, Schorr CA, Seckel MA, Seymour CW, Shieh L, Shukri KA, Simpson SQ, Singer M, Thompson BT, Townsend SR, Van der Poll T, Vincent JL, Wiersinga WJ, Zimmerman JL, Dellinger RP. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-377. doi: 10.1007/s00134-017-4683-6. Epub 2017 Jan 18. PMID: 28101605.
  See more on PubMed
 • Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, Bellomo R, Bernard GR, Chiche JD, Coopersmith CM, Hotchkiss RS, Levy MM, Marshall JC, Martin GS, Opal SM, Rubenfeld GD, van der Poll T, Vincent JL, Angus DC. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10. doi: 10.1001/jama.2016.0287. PMID: 26903338; PMCID: PMC4968574.
  See more on PubMed
 • Dugar S, Choudhary C, Duggal A. Sepsis and septic shock: Guideline-based management. Cleve Clin J Med. 2020 Jan;87(1):53-64. doi: 10.3949/ccjm.87a.18143. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31990655.
  See more on PubMed
 • Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, Pittet D, Ricou B, Grau GE, Vadas L, Pugin J; Geneva Sepsis Network. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Aug 1;164(3):396-402. doi: 10.1164/ajrccm.164.3.2009052. PMID: 11500339.
  See more on PubMed
 • Müller B, Becker KL, Schächinger H, Rickenbacher PR, Huber PR, Zimmerli W, Ritz R. Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit. Crit Care Med. 2000 Apr;28(4):977-83. doi: 10.1097/00003246-200004000-00011. PMID: 10809269.
  See more on PubMed
 • Crisafulli E, Barbeta E, Ielpo A, Torres A. Management of severe acute exacerbations of COPD: an updated narrative review. Multidiscip Respir Med. 2018 Oct 2;13:36. doi: 10.1186/s40248-018-0149-0. PMID: 30302247; PMCID: PMC6167788.
  See more on PubMed
 • Schuetz P, Christ-Crain M, Thomann R, Falconnier C, Wolbers M, Widmer I, Neidert S, Fricker T, Blum C, Schild U, Regez K, Schoenenberger R, Henzen C, Bregenzer T, Hoess C, Krause M, Bucher HC, Zimmerli W, Mueller B; ProHOSP Study Group. Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA. 2009 Sep 9;302(10):1059-66. doi: 10.1001/jama.2009.1297. PMID: 19738090.
  See more on PubMed
 • Viereck V, Gamper M. Re: Kirchin V, Page T, Keegan PE, Atiemo KO, Cody JD, McClinton S, Aluko P. Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 25;7:CD003881. doi: 10.1002/14651858.CD003881.pub4. Neurourol Urodyn. 2018 Sep;37(7):2286-2287. doi: 10.1002/nau.23712. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30152530.
  See more on PubMed
 • van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, Esposito S, Klein M, Kloek AT, Leib SL, Mourvillier B, Ostergaard C, Pagliano P, Pfister HW, Read RC, Sipahi OR, Brouwer MC; ESCMID Study Group for Infections of the Brain (ESGIB). ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect. 2016 May;22 Suppl 3:S37-62. doi: 10.1016/j.cmi.2016.01.007. Epub 2016 Apr 7. PMID: 27062097.
  See more on PubMed
 • Chaudhary S, Bhatta NK, Lamsal M, Chaudhari RK, Khanal B. Serum procalcitonin in bacterial & non-bacterial meningitis in children. BMC Pediatr. 2018 Nov 2;18(1):342. doi: 10.1186/s12887-018-1314-5. PMID: 30388962; PMCID: PMC6215352.
  See more on PubMed
 • Sitter T, Schmidt M, Schneider S, Schiffl H. Differential diagnosis of bacterial infection and inflammatory response in kidney diseases using procalcitonin. J Nephrol. 2002 May-Jun;15(3):297-301. PMID: 12113602.
  See more on PubMed
 • Ginsburg AS, Klugman KP. COVID-19 pneumonia and the appropriate use of antibiotics. Lancet Glob Health. 2020 Dec;8(12):e1453-e1454. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30444-7. Epub 2020 Nov 11. PMID: 33188730; PMCID: PMC7833845.
  See more on PubMed
 • Xu JB, Xu C, Zhang RB, Wu M, Pan CK, Li XJ, Wang Q, Zeng FF, Zhu S. Associations of procalcitonin, C-reaction protein and neutrophil-to-lymphocyte ratio with mortality in hospitalized COVID-19 patients in China. Sci Rep. 2020 Sep 14;10(1):15058. doi: 10.1038/s41598-020-72164-7. PMID: 32929124; PMCID: PMC7490259.
  See more on PubMed
 • Liu ZM, Li JP, Wang SP, Chen DY, Zeng W, Chen SC, Huang YH, Huang JL, Long W, Li M, Gao RF, Guo L, Wu XH. Association of procalcitonin levels with the progression and prognosis of hospitalized patients with COVID-19. Int J Med Sci. 2020 Sep 9;17(16):2468-2476. doi: 10.7150/ijms.48396. PMID: 33029089; PMCID: PMC7532477.
  See more on PubMed
 • Hu R, Han C, Pei S, Yin M, Chen X. Procalcitonin levels in COVID-19 patients. Int J Antimicrob Agents. 2020 Aug;56(2):106051. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106051. Epub 2020 Jun 10. PMID: 32534186; PMCID: PMC7286278.
  See more on PubMed

Chcete se dozvědět více?
Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.
V pořádku