Menu Přihlášení / Registrace Hledat
ENG

CLIA CRP wide-range

Chemiluminiscenční souprava pro stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v lidském séru a plasmě.

Katalogové číslo: CL-CRP100
Velikost: 100 testů
Klinická oblast: Sepse a záněty
Diagnostický panel: COVID-19
SIRS, sepse, virové infekce
CLIA CRP wide-range
 • Přesné měření nízkých i vysokých hladin CRP (široký rozsah)
 • Zjištění infekce a rozlišení mezi aktivními a neaktivními formami onemocnění se souběžnou infekcí
 • Predikce výsledků onemocnění u pacientů s COVID-19
 • Posouzení reakce na antibiotickou léčbu bakteriálních infekcí
 • Hodnocení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění a odhad terapeutických výsledků v primární prevenci CVD
 • Pomoc při predikci cévních onemocnění

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutního zánětu, který se v místech infekce nebo zánětu zvyšuje až 1000krát. V klinické praxi je CRP zaveden jako hlavní, i když spíše nespecifický, marker lokálního nebo systémového zánětu, bakteriální infekce a sepse.

Změny koncentrace CRP se používají k hodnocení akutních bakteriálních nebo plísňových infekcí, identifikaci pooperačních komplikací a sledování chronických zánětlivých stavů, jako jsou autoimunitní onemocnění, určité typy artritidy a IBD. Pomáhají také hodnotit reakci na antibiotickou léčbu bakteriálních infekcí a sledovat terapii u lidí s chronickým zánětem.

U pacientů s COVID-19 korelovalo přijetí CRP se závažností onemocnění a ukazovalo se jako dobrý prediktor nepříznivých výhledu pro pacienty.

Zánětlivý proces hraje klíčovou roli v patogenezi aterosklerózy stejně jako při rozvoji arteriální hypertenze, srdečního selhání, onemocnění chlopní a fibrilace síní. Tvorba plaku bohatého na cholesterol uvnitř tepen je hlavní příčinou většiny infarktů a mozkových příhod.

Již dlouho je CRP znán jako zánětlivý marker a existuje podezření, že hraje roli v procesu aterosklerozy. Současné směrnice doporučují měření nízkých hladin CRP pro primární prevenci CVD, ke stratifikaci rizikových skupin s CVD a výběru pacientů pro léčbu statiny. Další aplikací je využití k prognóze komplikací CVD a k hodnocení účinnosti léčby. Pokyny CDC/AHA podporují použití CRP v primární prevenci a stanovují cutoff hodnoty podle relativních kategorií rizik: nízké riziko (<1,0 mg / l), průměrné riziko (1,0 - 3,0 mg / l) a vysoké riziko (> 3,0 mg / l).

Technické parametry

Technické údaje
Reference
Související produkty
Ke stažení

Technické údaje

Doba testu30 min
Stabilita testuV přístroji 30 dní / Při uskladnění ve 2-8 °C do data expirace
Matice vzorku Sérum, Plazma
Požadovaný vzorek15 µL
Meřící rozsah0,5–360 mg/l
Obsah baleníReagenční kazeta se specifickými reagenciemi pro test, magnetické částice, kalibrátory
Doplňkové produktyPromývací pufr, špičky Anchor® Tips, stohovatelné kyvety, trigger roztoky
Poznámka

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutního zánětu, který se v místech infekce nebo zánětu zvyšuje až 1000krát. V klinické praxi je CRP zaveden jako hlavní, i když spíše nespecifický, marker lokálního nebo systémového zánětu, bakteriální infekce a sepse. Změny koncentrace CRP slouží k hodnocení akutních bakteriálních nebo plísňových infekcí, identifikaci pooperačních komplikací a sledování chronických zánětlivých stavů, jako jsou autoimunitní onemocnění, určité typy artritidy a IBD. Pomáhají také posoudit reakci na antibiotickou léčbu bakteriálních infekcí a monitorovat terapii u lidí s chronickým zánětem.

Při pandemii COVID-19 korelovala hladina CRP u pacientů na příjmu se závažností onemocnění a predikovaly nepříznivý vývoj nemoci. Zánětlivý proces hraje klíčovou roli v patogenezi aterosklerózy stejně jako při rozvoji arteriální hypertenze, srdečního selhání, onemocnění chlopní a fibrilace síní. Tvorba plaku bohatého na cholesterol uvnitř tepen je hlavní příčinou většiny infarktů a mozkových příhod.

Již dlouho existuje podezření, že CRP jako zánětlivý marker hraje roli v procesu rozvoje aterosklerózy. Současné směrnice doporučují měření nízkých hladin CRP pro primární prevenci CVD, ke stratifikaci rizikových skupin s CVD a výběru pacientů pro léčbu statiny. Další aplikací je využití k prognóze komplikací CVD a k hodnocení účinnosti léčby. Pokyny CDC/AHA podporují použití CRP v primární prevenci a stanovují cut-off hodnoty podle relativních kategorií rizik: nízké riziko (<1,0 mg/l), průměrné riziko (1,0–3,0 mg/l) a vysoké riziko (>3,0 mg/l). Pro nastavení kalibrační křivky soupravy byl použit standard ERM-DA474/IFCC.

Reference

Reference ke CLIA CRP wide-range

 • Clyne B, Olshaker JS. The C-reactive protein. J Emerg Med. 1999 Nov- Dec;17(6):1019-25. doi: 10.1016/s0736-4679(99)00135-3. PMID: 10595891.
  See more on PubMed
 • Nehring SM, Goyal A, Bansal P, Patel BC. C Reactive Protein. 2020 Jun 5. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 28722873.
  See more on PubMed
 • Sproston NR, Ashworth JJ. Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection. Front Immunol. 2018 Apr 13;9:754. doi: 10.3389/fimmu.2018.00754. PMID: 29706967; PMCID: PMC5908901.
  See more on PubMed
 • Vanderschueren S, Deeren D, Knockaert DC, Bobbaers H, Bossuyt X, Peetermans W. Extremely elevated C-reactive protein. Eur J Intern Med. 2006 Oct;17(6):430-3. doi: 10.1016/j.ejim.2006.02.025. PMID: 16962952.
  See more on PubMed
 • Zimmerman MA, Selzman CH, Cothren C, Sorensen AC, Raeburn CD, Harken AH. Diagnostic implications of C-reactive protein. Arch Surg. 2003 Feb;138(2):220-4. doi: 10.1001/archsurg.138.2.220. PMID: 12578424.
  See more on PubMed
 • Santonocito C, De Loecker I, Donadello K, Moussa MD, Markowicz S, Gullo A, Vincent JL. C-reactive protein kinetics after major surgery. Anesth Analg. 2014 Sep;119(3):624-9. doi: 10.1213/ANE.0000000000000263. PMID: 24878684.
  See more on PubMed
 • Shadick NA, Cook NR, Karlson EW, Ridker PM, Maher NE, Manson JE, Buring JE, Lee IM. C-reactive protein in the prediction of rheumatoid arthritis in women. Arch Intern Med. 2006 Dec 11-25;166(22):2490-4. doi: 10.1001/archinte.166.22.2490. PMID: 17159015.
  See more on PubMed
 • Luo X, Zhou W, Yan X, Guo T, Wang B, Xia H, Ye L, Xiong J, Jiang Z, Liu Y, Zhang B, Yang W. Prognostic Value of C-Reactive Protein in Patients With Coronavirus 2019. Clin Infect Dis. 2020 Nov 19;71(16):2174-2179. doi: 10.1093/cid/ciaa641. PMID: 32445579; PMCID: PMC7314209.
  See more on PubMed
 • Thompson S, Bohn MK, Mancini N, Loh TP, Wang CB, Grimmler M, Yuen KY, Mueller R, Koch D, Sethi S, Rawlinson WD, Clementi M, Erasmus R, Leportier M, Kwon GC, Menezes ME, Patru MM, Gramegna M, Singh K, Najjar O, Ferrari M, Lippi G, Adeli K, Horvath AR; IFCC Taskforce on COVID-19. IFCC Interim Guidelines on Biochemical/Hematological Monitoring of COVID-19 Patients. Clin Chem Lab Med. 2020 Oct 7;58(12):2009-2016. doi: 10.1515/cclm-2020-1414. PMID: 33027044.
  See more on PubMed
 • European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818. doi: 10.1093/eurheartj/ehr158. Epub 2011 Jun 28. PMID: 21712404.
  See more on PubMed
 • Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, Coady S, D'Agostino RB, Gibbons R, Greenland P, Lackland DT, Levy D, O'Donnell CJ, Robinson JG, Schwartz JS, Shero ST, Smith SC Jr, Sorlie P, Stone NJ, Wilson PW, Jordan HS, Nevo L, Wnek J, Anderson JL, Halperin JL, Albert NM, Bozkurt B, Brindis RG, Curtis LH, DeMets D, Hochman JS, Kovacs RJ, Ohman EM, Pressler SJ, Sellke FW, Shen WK, Smith SC Jr, Tomaselli GF; American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):S49-73. doi: 10.1161/01.cir.0000437741.48606.98. Epub 2013 Nov 12. Erratum in: Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):S74-5. PMID: 24222018.
  See more on PubMed
 • Adukauskienė D, Čiginskienė A, Adukauskaitė A, Pentiokinienė D, Šlapikas R, Čeponienė I. Clinical relevance of high sensitivity C-reactive protein in cardiology. Medicina (Kaunas). 2016;52(1):1-10. doi: 10.1016/j.medici.2015.12.001. Epub 2016 Jan 15. PMID: 26987494.
  See more on PubMed
 • Ridker PM. Clinical application of C-reactive protein for cardiovascular disease detection and prevention. Circulation. 2003 Jan 28;107(3):363-9. doi: 10.1161/01.cir.0000053730.47739.3c. PMID: 12551853.
  See more on PubMed
 • Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO 3rd, Criqui M, Fadl YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith SC Jr, Taubert K, Tracy RP, Vinicor F; Centers for Disease Control and Prevention; American Heart Association. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation. 2003 Jan 28;107(3):499-511. doi: 10.1161/01.cir.0000052939.59093.45. PMID: 12551878.
  See more on PubMed
 • Ridker PM, Koenig W, Kastelein JJ, Mach F, Lüscher TF. Has the time finally come to measure hsCRP universally in primary and secondary cardiovascular prevention? Eur Heart J. 2018 Dec 7;39(46):4109-4111. doi: 10.1093/eurheartj/ehy723. PMID: 30452612.
  See more on PubMed
 • Puri R, Nissen SE, Arsenault BJ, St John J, Riesmeyer JS, Ruotolo G, McErlean E, Menon V, Cho L, Wolski K, Lincoff AM, Nicholls SJ. Effect of C-Reactive Protein on Lipoprotein(a)-Associated Cardiovascular Risk in Optimally Treated Patients With High-Risk Vascular Disease: A Prespecified Secondary Analysis of the ACCELERATE Trial. JAMA Cardiol. 2020 Jul 8;5(10):1–8. doi: 10.1001/jamacardio.2020.2413. Epub ahead of print. PMID: 32639518; PMCID: PMC7344788.
  See more on PubMed
 • Pellicori P, Zhang J, Cuthbert J, Urbinati A, Shah P, Kazmi S, Clark AL, Cleland JGF. High-sensitivity C-reactive protein in chronic heart failure: patient characteristics, phenotypes, and mode of death. Cardiovasc Res. 2020 Jan 1;116(1):91-100. doi: 10.1093/cvr/cvz198. PMID: 31350553.
  See more on PubMed
 • Beyhoff N, Cao D, Mehran R, Dangas G, Baber U, Sartori S, Blum M, Roumeliotis A, Chandiramani R, Goel R, Zhang Z, Kovacic J, Krishnan P, Barman N, Kapur V, Sweeny J, Sharma SK, Kini A. Prognostic Impact of High-Sensitivity C-Reactive Protein in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention According to BMI. JACC Cardiovasc Interv. 2020 Dec 28;13(24):2882-2892. doi: 10.1016/j.jcin.2020.09.024. PMID: 33357526.
  See more on PubMed

Ke stažení

Bezpečnostní list

Prohlášení o shodě

Vyhledat dokumenty k šarži

Chcete se dozvědět o produktech více? Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru