Menu Přihlášení / Registrace Hledat
ENG

CLIA Borrelia recombinant IgG

Chemiluminiscenční souprava ke stanovení IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato v lidském séru nebo plazmě.

Dostupné
Katalogové číslo: CL-BRG100
Velikost: 100 testů
Certifikace: CE IVD
Klinická oblast: Infekční onemocnění
Diagnostický panel: Klíšťové infekce
CLIA Borrelia recombinant IgG
 • Screeningový test pro detekci IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato
 • Určení stadia nemoci
 • Určeno pro lidské sérum, plazmu
 • Vysoká specificita a citlivost dosažená použitím kombinace rekombinantních antigenů odpovídající protilátkové odpovědi třídy IgG

Lymeská borelióza (LB) je klíšťové bakteriální onemocnění s polymorfními klinickými projevy (kožní, revmatologické a neurologické), způsobené spirochetou Borrelia burgdorferi. Nemoc může mít tři fáze infekce, ranou lokalizovanou, časnou diseminovanou a pozdní diseminovanou, které jsou charakterizovány typickými klinickými příznaky. Čím pozdější fáze, tím závažnější klinické projevy a obtížnější léčba.

Borelióza se diagnostikuje na základě anamnézy, klinického obrazu a výsledků laboratorních testů. Podle směrnic evropských a severoamerických institucí (např. NICE, EFNS a CDC) je laboratorní diagnostika založena na dvoustupňovém sérologickém testování počínaje imunoanalytickým screeningem protilátek třídy IgG a IgM a následnou konfirmační detekcí protilátek proti specifickým antigenům pomocí imunoblotu. Vzhledem k velké genetické rozmanitosti druhu Borrelia burgdorferi s.l. a možným křížovým reakcím s nepříbuznými antigeny jiných bakterií je sérologická diagnóza boreliózy obtížná. K tomu přispívá i velká variabilita v individuální sérologické reaktivitě, často pomalá tvorba protilátek v rané fázi onemocnění, a naopak dlouhá perzistence (až desítky let) protilátek IgG a IgM krevním v oběhu.

Samostatnou oblastí diagnostiky LB je detekce produkce intratekálních protilátek, která je klíčová pro diagnózu časné a pozdní neuroboreliózy (pokyny EFNS).

Technické parametry

Technické údaje
Reference
Související produkty
Ke stažení

Technické údaje

Doba testu30 min
Stabilita testuV přístroji 30 dní / Při uskladnění ve 2-8 °C do data expirace
Matice vzorku Sérum, Plazma
Požadovaný vzorek10 µL
Meřící rozsah5 - 700 U/ml
Obsah baleníReagenční kazeta se specifickými reagenciemi pro test, magnetické částice, kalibrátory
Doplňkové produktyPromývací pufr, špičky Anchor® Tips, stohovatelné kyvety, trigger roztoky
Poznámka

Kity jsou certifikovány a určeny pro profesionální použití.

Reference

Reference ke CLIA Borrelia recombinant IgG

 • Magnarelli LA, Anderson JF, Johnson RC. Cross-reactivity in serological tests for Lyme disease and other spirochetal infections. J Infect Dis. 1987 Jul;156(1):183-8. doi: 10.1093/infdis/156.1.183. PMID: 3298452.
  See more on PubMed
 • Kalish RA, McHugh G, Granquist J, Shea B, Ruthazer R, Steere AC. Persistence of immunoglobulin M or immunoglobulin G antibody responses to Borrelia burgdorferi 10-20 years after active Lyme disease. Clin Infect Dis. 2001 Sep 15;33(6):780-5. doi: 10.1086/322669. Epub 2001 Aug 10. PMID: 11512082.
  See more on PubMed
 • Kodym P, Kurzová Z, Berenová D, Pícha D, Smíšková D, Moravcová L, Malý M. Serological Diagnostics of Lyme Borreliosis: Comparison of Universal and Borrelia Species-Specific Tests Based on Whole-Cell and Recombinant Antigens. J Clin Microbiol. 2018 Oct 25;56(11):e00601-18. doi: 10.1128/JCM.00601-18. PMID: 30185509; PMCID: PMC6204684.
  See more on PubMed
 • Eldin C, Raffetin A, Bouiller K, Hansmann Y, Roblot F, Raoult D, Parola P. Review of European and American guidelines for the diagnosis of Lyme borreliosis. Med Mal Infect. 2019 Mar;49(2):121-132. doi: 10.1016/j.medmal.2018.11.011. Epub 2018 Dec 6. PMID: 30528068.
  See more on PubMed

Související produkty

Ke stažení

Bezpečnostní list

Prohlášení o shodě

Vyhledat dokumenty k šarži

Chcete se dozvědět o produktech více? Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru