CLIA Uromodulin

Chemiluminiscenční souprava pro stanovení Uromodulinu v lidském séru a plasmě

Již brzy
Katalogové číslo: CL-UMOD050
Velikost: 50 testů
Klinická oblast: Onemocnění ledvin
CLIA Uromodulin
 • Citlivý marker tubulárního poškození ledvin korelující s tubulární funkcí
 • Včasné odhalení poklesu funkce ledvin, ještě, než se projeví klinické příznaky
 • Predikce vývoje onemocnění ledvin
 • Posouzení komplikací při onemocnění ledvin

Uromodulin (Tamm – Horsfall protein) je produkován výhradně epiteliálními buňkami vzestupné části Henleovy smyčky. Je hojně vylučován močí, v menší míře do krevního řečiště. Koncentrace uromodulinu v moči i v séru se snižují v závislosti na závažnosti poruchy funkce ledvin. V moči uromodulin polymeruje. V séru existuje jako monomerní protein, jeho kvantifikace v séru je reprodukovatelnější a klinicky spolehlivější.

Sérový uromodulin je citlivým markerem tubulární funkce. V klinické diagnostice najde využití při monitorování funkce ledvin a diagnostice nefropatií, jako je diabetická nefropatie, pyelonefritida, chronická renální nedostatečnost, intersticiální nefropatie. Jedná se o vynikající marker tubulární funkce, který umožňuje predikci a včasnou identifikaci ztráty funkce ledvin a včasnou diagnostiku chronického onemocnění ledvin ještě v asymptomatické fázi.

Nízké hladiny uromodulinu v séru mohou indikovat komplikacemi spojené s onemocnění ledvin, které vedou ke zvýšené celkové úmrtnosti, hypertenzi a hyperurikemii, kardiovaskulární morbiditě a zhoršenému metabolismu glukózy a rozvoji prediabetes a cukrovky.

Implementace uromodulinu jako inovativního parametru na automatizované platformě KleeYa® jej zpřístupňuje veřejnosti.

Technické parametry

Technické údaje
Reference
Související produkty

Technické údaje

Stabilita testuV přístroji 30 dní / Při uskladnění ve 2-8 °C do data expirace
Matice vzorku Sérum, Plazma
Obsah baleníReagenční kazeta se specifickými reagenciemi pro test, magnetické částice, kalibrátory
Doplňkové produktyPromývací pufr, špičky Anchor® Tips, stohovatelné kyvety, trigger roztoky

Reference

Reference ke CLIA Uromodulin

 • Kuśnierz-Cabala B, Gala-Błądzińska A, Mazur-Laskowska M, Dumnicka P, Sporek M, Matuszyk A, Gil K, Ceranowicz P, Walocha J, Kucharz J, Pędziwiatr M, Bartuś K, Trąbka R, Kuźniewski M. Serum Uromodulin Levels in Prediction of Acute Kidney Injury in the Early Phase of Acute Pancreatitis. Molecules. 2017 Jun 14;22(6):988. doi: 10.3390/molecules22060988. PMID: 28613246; PMCID: PMC6152627.
  See more on PubMed
 • Leiherer A, Muendlein A, Saely CH, Brandtner EM, Geiger K, Fraunberger P, Drexel H. The value of uromodulin as a new serum marker to predict decline in renal function. J Hypertens. 2018 Jan;36(1):110-118. doi: 10.1097/HJH.0000000000001527. PMID: 28858977.
  See more on PubMed
 • Leiherer A, Muendlein A, Saely CH, Ebner J, Brandtner EM, Fraunberger P, Drexel H. Serum uromodulin is a predictive biomarker for cardiovascular events and overall mortality in coronary patients. Int J Cardiol. 2017 Mar 15;231:6-12. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.12.183. Epub 2016 Dec 29. PMID: 28089453.
  See more on PubMed
 • Leiherer A, Muendlein A, Saely CH, Kinz E, Brandtner EM, Fraunberger P, Drexel H. Serum uromodulin is associated with impaired glucose metabolism. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(5):e5798. doi: 10.1097/MD.0000000000005798. PMID: 28151855; PMCID: PMC5293418.
  See more on PubMed
 • Risch L, Lhotta K, Meier D, Medina-Escobar P, Nydegger UE, Risch M. The serum uromodulin level is associated with kidney function. Clin Chem Lab Med. 2014 Dec;52(12):1755-61. doi: 10.1515/cclm-2014-0505. PMID: 24933630.
  See more on PubMed
 • Bostom A, Steubl D, Garimella PS, Franceschini N, Roberts MB, Pasch A, Ix JH, Tuttle KR, Ivanova A, Shireman T, Kim SJ, Gohh R, Weiner DE, Levey AS, Hsu CY, Kusek JW, Eaton CB. Serum Uromodulin: A Biomarker of Long-Term Kidney Allograft Failure. Am J Nephrol. 2018;47(4):275-282. doi: 10.1159/000489095. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29698955; PMCID: PMC6754623.
  See more on PubMed
 • Scherberich JE, Gruber R, Nockher WA, Christensen EI, Schmitt H, Herbst V, Block M, Kaden J, Schlumberger W. Serum uromodulin-a marker of kidney function and renal parenchymal integrity. Nephrol Dial Transplant. 2018 Feb 1;33(2):284-295. doi: 10.1093/ndt/gfw422. PMID: 28206617; PMCID: PMC5837243.
  See more on PubMed
 • Steubl D, Block M, Herbst V, Nockher WA, Schlumberger W, Satanovskij R, Angermann S, Hasenau AL, Stecher L, Heemann U, Renders L, Scherberich J. Plasma Uromodulin Correlates With Kidney Function and Identifies Early Stages in Chronic Kidney Disease Patients. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(10):e3011. doi: 10.1097/MD.0000000000003011. PMID: 26962815; PMCID: PMC4998896.
  See more on PubMed
 • Steubl D, Block M, Herbst V, Schlumberger W, Nockher A, Angermann S, Schmaderer C, Heemann U, Renders L, Scherberich J. Serum uromodulin predicts graft failure in renal transplant recipients. Biomarkers. 2017 Mar;22(2):171-177. doi: 10.1080/1354750X.2016.1252957. Epub 2016 Nov 14. PMID: 27790922.
  See more on PubMed

Související produkty

Chcete se dozvědět o produktech více? Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru