Menu Přihlášení / Registrace Hledat
ENG

CLIA Cystatin C

Chemiluminiscenční souprava ke stanovení Cystatinu C v lidském séru a heparinové plasmě.

Novinka
Katalogové číslo: CL-CysC100
Velikost: 100 testů
Certifikace: CE IVD
Klinická oblast: Onemocnění ledvin
CLIA Cystatin C
 • Inverzní korelace s rychlostí glomerulární filtrace (GFR), tj. Zvýšené hladiny cystatinu C ukazují sníženou GFR.
 • Detekce chronického onemocnění ledvin (CKD) u dospělých pacientů
 • Monitorování terapie CKD a její progrese u dospělých pacientů

Cystatin C je malý protein exprimovaný konstantní rychlostí v mnoha tkáních a filtrovaný ledvinami v glomerulech. Rovnice CKD-EPI cystatin C prokázala dobrou korelaci s měřenou GFR u pacientů se všemi běžnými příčinami onemocnění ledvin, včetně příjemců transplantovaných ledvin. Odhad hodnot GFR (eGFR) stanovením cystatinu C může mít u pacientů, u nichž je svalová hmota neobvykle vysoká nebo nízká výhody oproti měření kreatininu eGFR. V současné době je cystatin C doporučený směrnicemi NICE a KDIGO jako biomarker pro diagnostiku a léčbu CKD.

Chronické onemocnění ledvin
Chronické onemocnění ledvin je celosvětovým zdravotním problémem. Moderní klasifikace funkce ledvin je založena na eGFR, který klasifikuje CKD do pěti fází. V klinické rutině je zavedeným screeningovým testem funkce ledvin sérový kreatinin, který je ale málo citlivý na malé změny v GFR a nedokáže detekovat časný pokles rychlosti glomerulární filtrace u pacienta. Než se zjistí významná hladina kreatininu může dojít ke ztrátě až 50% funkce ledvin. Proto KDIGO a NICE doporučují cystatin C ke správné diagnostice pacientů ve 2. a 3. stadiu CKD.

Akutní selhání ledvin
Při rychlé změně funkce ledvin se hladiny cystatinu C v krvi se ekvilibrují rychleji než hodnoty kreatininu, a proto cystatin C zobrazuje aktuální stav přesněji. Cystatin C je tedy citlivějším markerem AKI ve srovnání s kreatininem a na rozdíl od něj nemá slepou oblast, kdy nereflektuje malé poškození ledvin.

Technické parametry

Technické údaje
Reference
Související produkty
Ke stažení

Technické údaje

Doba testu15 min
Stabilita testuV přístroji 30 dní / Při uskladnění ve 2-8 °C do data expirace
Matice vzorku Sérum
Požadovaný vzorek10 µL
Meřící rozsah5-80 ng/ml
Obsah baleníReagenční kazeta se specifickými reagenciemi pro test, magnetické částice, kalibrátory
Doplňkové produktyDilution Cartridge 1 (kat. číslo: CL-DIC1), Promývací pufr, špičky Anchor® Tips, stohovatelné kyvety, trigger roztoky
Poznámka

Důležité upozornění: K ředění vzorků při analýzách chemiluminiscenční soupravou CLIA Cystatin C objednejte u svého obchodníka výhradně Dilution Cartridge 1 (kat. číslo: CL-DIC1).

Kity jsou certifikovány a určeny pro profesionální použití.

Reference

Reference ke CLIA Cystatin C

 • Laterza OF, Price CP, Scott MG. Cystatin C: an improved estimator of glomerular filtration rate? Clin Chem. 2002 May;48(5):699-707. PMID: 11978596.
  See more on PubMed
 • Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, Eckfeldt JH, Feldman HI, Greene T, Kusek JW, Manzi J, Van Lente F, Zhang YL, Coresh J, Levey AS; CKD-EPI Investigators. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):20-9. doi: 10.1056/NEJMoa1114248. Erratum in: N Engl J Med. 2012 Aug 16;367(7):681. Erratum in: N Engl J Med. 2012 Nov 22;367(21):2060. PMID: 22762315; PMCID: PMC4398023.
  See more on PubMed
 • Swedko PJ, Clark HD, Paramsothy K, Akbari A. Serum creatinine is an inadequate screening test for renal failure in elderly patients. Arch Intern Med. 2003 Feb 10;163(3):356-60. doi: 10.1001/archinte.163.3.356. PMID: 12578517.
  See more on PubMed
 • Sangla F, Marti PE, Verissimo T, Pugin J, de Seigneux S, Legouis D. Measured and Estimated Glomerular Filtration Rate in the ICU: A Prospective Study. Crit Care Med. 2020 Dec;48(12):e1232-e1241. doi: 10.1097/CCM.0000000000004650. PMID: 33044285.
  See more on PubMed
 • Larki RA, Jamali B, Meidani M, Mousavi S. Serum Cystatin C for Evaluation of Acute Kidney Injury in Adults Treated with Colistin. J Res Pharm Pract. 2018 Oct-Dec;7(4):178-181. doi: 10.4103/jrpp.JRPP_18_53. PMID: 30622984; PMCID: PMC6298137.
  See more on PubMed
 • Shlipak MG, Mattes MD, Peralta CA. Update on cystatin C: incorporation into clinical practice. Am J Kidney Dis. 2013 Sep;62(3):595-603. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.03.027. Epub 2013 May 20. PMID: 23701892; PMCID: PMC3755100.
  See more on PubMed

Související produkty

Ke stažení

Bezpečnostní list

Prohlášení o shodě

Vyhledat dokumenty k šarži

Chcete se dozvědět o produktech více? Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru